Selvhjælp Online mod Selvmordstanker

I projektet Selvhjælp Online mod Selvmordstanker (SOS-projektet) undersøger vi om internet-baseret selvhjælpsterapi kan hjælpe personer med selvmordstanker (www.internetbehandling.dk/sos). Projektet har inkluderet 438 personer med selvmordstanker i perioden fra 2016-2018 og resultaterne vil publiceres i 2019. Projektet er støttet med midler fra TrygFonden.

DRISP: Charlotte Mühlmann


Partner:

  • Livslinien

Etiske overvejelser og praktiske barrierer, ved at inkludere delagere med selvmordstanker i internet-baserede terapi-studier

Internet-baseret terapi har vist sig at være en ny effektiv behandlingsform til personer med depression, men mange studier har ekskluderet personer med selvmordstanker. Fordi mange personer der har en depression også har selvmordstanker, kan dette nedsætte studiernes økologiske validitet og brugbarhed udenfor forskningsverdenen. Vi ønsker med dette studie at undersøge hvilke etiske overvejelser og barrier der er for at inkludere deltagere med selvmordstanker i internet-baserede terapi-studier til personer med depression.  Vi har gennem en litteraturgennemgang fundet en række forskere inden for feltet som vi har interviewet, og vi vil i 2019 komme med et sæt af guidelines, der kan bruges af forskere der beskæftiger sig med internet-baseret terapi.

DRISP: Charlotte Mühlmann

Samarbejdspartner:

  • Department of Rehabilitation Psychology and Psychotherapy
  • Institute of Psychology, University of Freiburg
  • Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health

Opkaldsvolumen til Livslinien

Det vurderes at mellem 50-60% af personer som ringer til telefonrådgivning for selvmordsforebyggelse befinder sig i en akut krise, og op til 56% angiver et tidligere selvmordsforsøg. Det er således vigtigt at besvare disse opkald. Herhjemme besvarer Livsliniens frivillige rådgivere mere end 14.000 opringninger årligt, men mange opkald går ubesvaret. Dette forskningsprojekt vil undersøge hvor mange opringninger til Livslinien som ikke bliver besvaret  samt hvilke tidspunkter på dagen opleves spidsbelastninger.

Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og Partnerskabet for selvmordsforebyggelse.

DRISP: Charlotte Mühlmann

Partner

  • Livslinien

Selvmordsrate på personer i fængsel i Norden, 1999-2016 

International forskning viser en øget selvmordsrate blandt personer i fængsel. Tidligere studier har ikke taget højde for forskelle alderssammensætningen mellem indsatte og den generelle befolkning. Formålet med studiet er at undersøge om der er en overdødelighed pga. selvmord blandt personer i fængsel end i den Danmark, Norge og Island. Det er vigtigt at sikre de sociale forhold omkring fængsling så selvmord kan forebygges.

DRISP: Britt Morthorst, Charlotte Mühlmann, Trine Madsen, Merete Nordentoft
og Annette Erlangsen

Samarbejdspartner

  • Lars Mehlum, Professor, National Centre for Suicide Research and Prevention, Institute of Clinical Medicine Oslo, Norway
  • Aiguröur Pàlsson, MD, Unit of Forensic Psychiatry, Iceland
  • Högni Óskarsson, md, Humus inc., Iceland Yngve Hammerlin, MD, Correctional Service of Norway Staff Academy, Norway