Charlotte Mühlmann PhD student

Stilling: PhD studerende

Uddannelse: Psykolog

Mobil / Cell (+45)
E-mail: charlotte.muehlmann@regionh.dk

Profil på ​​ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Charlotte​_Muehlmann2
Forskningsområder:

I projektet Selvhjælp Online mod Selvmordstanker (SOS-projektet) undersøger vi effekten af et internet-baseret terapiprogram (www.internetbehandling.dk/sos). Jeg interesserer mig meget for udviklingen af internet-baserede terapiprogrammer, deres design og opbygning.  Herudover omfatter mine primære forskningsinteresserer ældre og selvmord og brugen af telefon-hotlines til personer med selvmordstanker.

​Publi​kationer

Erlangsen A, Lind BD, Stuart EA, Qin P, Stenager E, Larsen KJ, Wang AG, Hvid M, Nielsen AC, Pedersen CM, Winsløv JH, Langhoff C, Mühlmann C, Nordentoft M.Short-term and long-term effects of psychosocial therapy for people after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching. The lancet. Psychiatry 2015 1;2:49–58.​

Birkbak J, Stuart EA, Lind BD, Qin P, Stenager E, Larsen KJ, Wang AG, Nielsen AC, Pedersen CM, Winsløv JH, Langhoff C, Mühlmann C, Nordentoft M, Erlangsen A.Psychosocial therapy and causes of death after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching. Psychological Medicine 2016 

Conference attendance:

  • 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Montreal, Canada: Oral presentation.
  • 3rd ESRII Conference in Warsaw, Poland: Poster presentation.
  • Conference on Suicide Prevention, Kolding, Denmark: Oral presentation

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup