Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelses (DRISP) hovedformål er fremme selvmordsforebyggelse gennem forskningsbaserede studier, videreformidling og implementering. DRISP udfører evidensbaseret forskning, overvåger udviklingen af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark sa​mt udvikler undervisningsmateriale til selvmordsforebyggelse.

Selvmord skyldes sjældent en enkelt årsag, men er tit et sammenfald af flere forhold som kan relatere til sociale, psykologiske, psykiske, fysiske eller endda biologiske faktorer.

Forskning til forståelse og forebyggelse af selvmord bør derfor søge at adressere flere disse faktorer.
DRISP søger desuden at mobilisere politisk interesse for udvikling af en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse i Danmark

DRISP i Nyhederne. Indslaget handler om, hvordan hjernerystelser og hovedskader giver større risiko for selvmord