Danmark får en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse

Sundhedsminister Sofie Løhde annoncerede i dag, at regeringen har indgået en politisk aftale om en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse. Planen er en del af den større 10-årsplan for psykiatrien. Læs mere her

Nordisk Ministerråd

DRISP fik af Nordisk Ministerråd til opgave at udføre en statusrapport om selvmordsforebyggelse i de Nordiske lande. Resultater af denne analyse foreligger nu viser blandt andet at de fleste nordiske lande har en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse, men at der fortsat er mangler i selvmordsforebyggelse. Det er f.eks. de færreste lande der systematisk monitorerer antallet af selvmordsforsøg. Det er også sjældent at personer med selvmordsforsøg tilbydes opfølgning efter præsentation i skadestuen.

Rapporten kan læses i sin helhed her, hvor der også nævnes andre hovedpunkter.

Læs mere her

DRISP lancerer FORSAM databasen

FORSAM står for “Forebyggelse af selvmordshandlinger gennem monitorering.” FORSAM er en online monitoreringsportal til forebyggelse af selvmordshandlinger, som netop er blevet udviklet af DRISP. Hjemmesiden præsenterer data over selvmord og selvmordsforsøg for forskellige risikogrupper. Nyeste tilgængelige data findes på kommune-, sundhedsklynge-, regions- og landsplan.

Ideen bag FORSAM er at skabe en let tilgængelig monitoreringsportal, hvor aktører inden for selvmordsforebyggelse hurtigt kan orientere sig, og nemt kan finde svar på f.eks. følgende spørgsmål:

– Hvilken er profilen i forhold til køn, alder, civilstand, husstandsforhold, socioøkonomisk status, uddannelse, psykiske sygdomme, kroniske sygdomme har personer der dør af selvmord i en bestemt kommune?

 – Hvor høj er selvmordsraten blandt personer med psykisk sygdom?

– Hvor mange af de personer som dør af selvmord i en bestemt sundhedsklynges område har været i psykiatrisk behandling inden for de 6 måneder?

Du kan finde FORSAM her

Årets Nordentoftpris går til Arnârak Patricia Bloch

Nordentoftprisen 2023 går til Arnârak Patricia Bloch for hendes utrættelige arbejde de seneste år med uddannelse og oplysning af selvmordsforebyggelse blandt fagfolk i Grønland. Prisen uddeles til den Nationale Netværksdag For De Selvmordsforebyggende Kliniker i Danmark, den 2. November 2023. Sammen med prisen følger et beløb på 10.000 kroner.

Du kan læse mere om prismodtageren og prisen her

Årets Papageno-pris går til pianisten og komponisten Frans Bak

Papageno-prisen 2023 går til komponist Frans Bak for sit unikke koncept for efterladte efter selvmord: Sange til min mor – sange om sorg og kærlighed efter selvmord. Prisen uddeles i forbindelse med Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse d. 8. september 2023 i Hillerød. Sammen med prisen følger 10.000 kroner.

Du kan læse mere om prismodtageren og prisen her

HBOMax serien Kamikaze

DRISP har noteret sig at, HBOMax i øjeblikket sender en serie, der bryder med eksisterende medieguidelines for beretninger om selvmordshandlinger. Vi opfordrer kraftigt til, at der indsættes advarselstekst ved starten af seriens episoder med oplysninger om, at unge personer ikke bør se denne serie alene samt om, hvor man kan søge hjælp, hvis man oplever at få selvmordstanker. Se DRs dækning af sagen her.

Hvis man har alvorlige selvmordstanker er det vigtigt at fortælle det til nogen. Du kan ringe til Livslinien på tlf. 70 201 201 eller til Alarmcentralen på 112.

Her er nogle emner som du kan tale med dit barn eller teenager om, hvis de ser serien.

Paracetamol-project (Danish Pack size restriction)

Et nyligt publiceret studie fra DRISP viser at både alders- og pakningsbegrænsningen som blev indført ved lov herhjemme i 2011-2013 medvirkede til at reducere antallet af forgiftninger med svagt smertestillende medicin. Samtidig viste resultaterne, at sværhedsgraden af forgiftningerne blevet mindre, i form af mindre risiko for leverpåvirkning og leversvigt. Selvom folkesundheds interventioner er svære at måle effekten af, konkluderer DRISP, at lovændringerne har haft en positiv indvirkning på antallet af forgiftninger og disses sværhedsgrad i kraft af den nedgang vi fandt. Læs mere om studiet her


Selvmord blandt personer i registrerede partnerskab i Danmark og Sverige

DRISP fandt at selvmordsrate er halvanden gang så høj blandt danske og svenske homo- og biseksuelle, der lever i et ægteskab med en af samme køn, som blandt deres heteroseksuelle landsmænd. Fra 1989 til 2002 var selvmordsraten i denne gruppe 2,8 højere end i ægteskaber mellem en mand og kvinde. Og fra 2003 til 2016, hvor indsamlingen af data til undersøgelsen sluttede, er raten faldet til at være 1,5 gange højere end i heteroseksuelle ægteskaber. Læs mere om studiet her


Fængslede i Norden har en 8 gange højere selvmordsrate


DRISP og nordiske samarbejdspartnere har netop publiceret et internationalt videnskabeligt studie som viser, at personer i fængsle har en 8 gange højere end den generelle befolkning. Resultaterne viser desuden at et fald i selvmordsraten for fængslede over den 17-årige periode som var
mere markant sammenlignet med et fald man observerede for den generelle befolkning i Norden. Læs mere om studiet her


Hver femte kender en person, der har forsøgt selvmord

Mere end hver femte dansker kender en, der har forsøgt selvmord. Det viser en ny undersøgelse blandt 5.000 danskere i et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Hver tiende dansker har oplevet at en person som de havde et tæt eller meget tæt forhold til havde et selvmordsforsøg. Mens fire ud af ti angiver at have været stærkt følelsesmæssigt påvirket, så svarede halvdelen, at de ”slet ikke” fik tilstrækkelig hjælp og støtte til at håndtere selvmordsforsøget efterfølgende.

Læs mere om projektet her


Science skriver om dansk selvmordsforebyggelse

Det berømte, internationale tidsskrift SCIENCE stiller i sit seneste nummer skarpt på selvmordsforebyggelse og satte i den anledning luppen på Danmark. De bad DRISP om at kommentere det historiske fald i selvmordsraten som blev faciliteret i 1980 og 1990’erne. Sammen med forskellige artikler om effektive initiativer til at reducere selvmord fremhæves Danmark som et foregangsland i selvmordsforebyggelse. Læs mere her

Sammenhæng mellem neurologiske sygdomme og selvmord

I dette internationale forskningsprojekt undersøgte DRISP om personer med neurologiske sygdomme har højere selvmordsrater end andre personer.

Studiet som er publiceret i det internationale anerkendte tidsskrift JAMA viser, at personer med neurologiske sygdomme har en selvordsrate, som er 75% højere end personer uden neurologiske sygdomme. Læs mere om studiet her


Hovedtraume og risiko for suicidal adfærd

DRISP har fundet sammenhæng mellem hovedtraume og død af selvmord. De fandt at risikoen for selvmord er næsten dobbelt så høj hos folk med hovedtraume sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Risikoen er især forøget i den første periode efter hovedtraumet og højere desto flere oplevede hovedtraumer. Læs mere om studiet her

DRISP i Nyhederne. Indslaget handler om, hvordan hjernerystelser og hovedskader giver større risiko for selvmord