Annette Erlangsen PhD

Stilling: Seniorforsker, programleder af DRISP

Uddannelse: Sociolog med ph.d. i epidemiologi og demografi

E-mail: annette.erlangsen@regionh.dk

Profil på ​​ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Annette_Erlangsen

Forskningsområde

Jeg har beskæftiget mig med selvmordsforebyggelse siden 1999 fra et forskningsmæssigt perspektiv. Hovedsagelig har jeg udført registerbaserede studier af selvmordsrisiko i forbindelse med stressende livshændelser f.eks. diagnose af en svær sygdom samt blandt socialt stigmatiserede og marginaliserede grupper, såsom seksuelle minoritetsgrupper, efterladte efter selvmord, asylansøgere, personer i fængsel og hjemløse. Herudover er jeg involveret i interventioner, hvor vi tester om redskaber, f.eks. onlinebaseret terapi og psykoedukation hjælper personer, der er selvmordstruede og deres pårørende. Mine forskningsinteresser dækker desuden metodebegrænsning og integration af personer med egne erfaringer i selvmordsforebyggende indsatser.

​Udvalgte publi​kationer

Erlangsen, A; Jacobsen, AL; Ranning, A; Nordentoft, M; Frisch, M. (2023) Association of transgender identity with suicide attempts and mortality in Denmark. JAMA.

Nordentoft M, Erlangsen A. (2019) Suicide-turning the tide. SCIENCE. 2019 Aug 23;365(6455):725.

Erlangsen, A; et al. (2018) Genetics of suicide attempts in individuals with and without mental disorders: a population-based genome-wide association study. Molecular Psychiatry.

Erlangsen A, Lind BD, Stuart EA, et al. (2015) Short-term and long-term effects of psychosocial therapy for people after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching. Lancet Psychiatry 2; 47-58.

Afflieringer:

Honorary Associate Professor ved Centre for Mental Health Research, The Australian National University, Canberra, Australia

Adjunct Associate Professor ved Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA.

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Psykiatrisk Center København
Gentofte Hospitalsvej 15,4
DK-2900 Hellerup