Risiko for selvmordsforsøg hos børn af forældre med selvmordsforsøg

Personer som har oplevet selvmordshandlinger hos nærtstående personer f.eks. familiemedlemmer eller andre tætte relationer er ofte yderst påvirkede af dette. Selvom det heldigivs sjældent sker, så vi at iser forskning at efterladte efter selvmord har en øget risiko for selv at død af selvmord. Dette kan i nogle tilfælde tilskrives arvelige anlæg for en psykisk sygdom men også at familiemedlemmer kan være sociale rollemodeller. For at kunne lave en optimal støtte til pårørende er det vigtigt at vide hvilke persongrupper man bør være opmærksomme på og hvornår risikoen er størst.
I et igangværende forskningsstudie undersøger Anne Ranning om børn har en øget risiko for selvmordsforsøg hvis de har oplevet at en forældre har haft selvmordsforsøg.

DRISP: Anne Ranning, Annette Erlangsen, Merete Nordentoft

Samarbejdspartner:

  • Nordisk Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
  • Institute for Biostatistik, Københavns Universitet

Pårørende til selvmordsforsøg og efterladte til selvmord i Danmark

Udenlandsk forskning viser at en relativ stor andel af befolkningen har oplevet at miste en nærtstående person til selvmord. Vi har endnu ikke tal på hvordan dette forholder sig i Danmark. Dette studie undersøger hvor mange har oplevet at miste til selvmord eller at en nærtstående person har forsøgt at tage sit eget liv? Formålet med dette projekt er at fastslå hvor stor en andel af den danske befolkning har følt sig svært påvirket af selvmordshandlinger blandt nærtstående.
Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og Partnerskabet for Selvmordsforebyggelse.

DRISP: Anne Ranning, Annette Erlangsen

Samarbejdspartner

  • Elene Fleischer, PhD Netværk for selvmordsramte (NEFOS)
  • Jens Peter Eckardt,chefanalytiker, Bedre Psykiatri