Udvikling af nationalt e-læring

Nationalt Kompetenceudviklingsprojekt i selvmordsforebyggelse i DK til fagprofessionelle både i Psykiatrien og kommuner.  Udviklingsprojektet er opstartet i 2017 som et samarbejde mellem alle regionerne og støttet af Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen. Produktet var et E-læringsprogram som er implementeret i alle regioner. Der er produceres et E-læringsprogram med tre cases, som er implementeret i alle regionerne. I 2022 fik projektet støtte til at producere to nye cases om den somatisk syge patient og den psykotiske patient, som være klar til brug i efteråret 2023.

https://www.regionh.dk/e-learning/paa_tegnebraettet/Sider/selvmordsforebyggelse.aspx

DRISP: Kate Andreasson Aamund

DiaS-projektet

Randomiseret undersøgelse hvor 108 deltagere med nyligt selvmordsforsøg og borderline personlighedsforstyrrelsestræk fik tilbudt enten standardbehandling (CAMS) eller et kort dialektisk adfærdsterapeutisk forløb i Kompetencecentret for Selvmordforebyggelse i Region H Psykiatri.

DRISP: Kate Andreasson Aamund; Merete Nordentoft.

Studiet er publiceret i Depression & Anxiety:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/da.22472