Overdødelighed blandt personer diagnosticeret med skizofreni: bliver det bedre eller værre?

Personer diagnosticeret med skizofreni har en øget risiko for tidlig død i sammenligning med den generelle befolkning. Dette studie undersøgte hvilke dødsårsager bidrog til denne overdødelighed. Resultaterne viste at, sammenlignet med den generelle befolkning, så faldt overdødeligheden af selvmord og ulykker for dem med skizofreni. Dette fald blev modvirket af en stigning i overdødelighed fra somatiske sygdomme.  Studiet er publiceret i Schizophrenia Research
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920996418306339#f0005

DRISP: Annette Erlangsen & Merete Nordentoft

Samarbejdspartner:

  • Thomas Munk Laursen, National Center for Register-based Research, Aarhus Denmark (first author on study)
  • Oleguer Plana-Ripoll, The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research (iPSYCH), Aarhus, Denmark
  • Per Kragh Andersen, Section of Biostatistics, University of Copenhagen
  • John J McGrath, Queensland Brain Institute, University of Queensland
  • Anita Toender, National Center for Register-based Research, Aarhus Denmark
  • Vladimir Canudas-Romo, School of Demography, Australian