Hjertesygdomme og selvmord

Omkring 11% af alle europærer lider af hjertekarsygdomme. Fysiske sygdomme er forbundet med en højere selvmordsrisiko, men opdaterede studier er nødvendige. Dette studie undersøgte om personer diagnosticeret med hjertekarsygdomme har en højere selvmordsrate end personer ikke diagnosticeret. Danske registerdata for perioden 1980-2016 indgik i analyserne.

Flere forskellige sygdomme som hjertesvigt og akut hjerteinfarkt var forbundet med en øget selvmordsrate i forhold til personer som ikke havde samme sygdom. Personer som havde været udsat for at blive genoplivet havde en 4 gange højere selvmordsrate end den generelle befolkning. Tiden umiddelbart efter første diagnose var forbundet med en øget selvmordsrate. Resultaterne fra dette studie understreger vigtigheden af at være opmærksom på psykisk sårbarhed hos personer med hjertesygdomme.

Link til studiet:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joim.13025?af=R

Partner:

  • Benjamin Drejer Petersen, Syddansk Universitet
  • Elsebeth Stenager, Syddansk Universitet