Satspuljemidler til SAFE projektet

DRISP ved Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 18 mio. kr. fra satspuljen i 2017 til gennemførelse af projektet SAFE. SAFE står for Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse. Formålet med SAFE projektet er at afprøve om en bedre og tættere opfølgning efter udskrivelse fra en psykiatrisk indlæggelse signifikant kan nedbringe risikoen for selvmordshandlinger i det første halve år efter udskrivelse, som er en periode forbundet med høj selvmordsrisiko.

I projektet ansættes 17 klinisk arbejdende projektmedarbejdere som ekstra kapacitet til at implementere SAFE projektet i den allerede eksisterende kliniske organisation (akut teams, distriktspsykiatrien, OP- og OPUS teams samt ved Kompetence Centeret for selvmordsforebyggelse). Denne ekstra kapacitet skal sikre at procedurerne omkring udskrivelse fra en psykiatrisk indlæggelse systematiseres og forbedres. Helt konkret skal procedurerne forbedres og systematiseres ved at følgende implementeres:

  1. Etablere rutiner for personlig kontakt med den opfølgende ambulante enhed inden patienten udskrives.
  2. Sikre ambulant kontakt primært ved hjemmebesøg, alternativt ved fremmøde i ambulatorium inden for den første uge efter udskrivelse.
  3. Invitere patientens pårørende med til udskrivelsessamtale og/eller hjemmebesøg

SAFE projektets indsats implementeres og testes på Psykiatrisk Center København i perioden 2018 – 2020. I en videnskabelig evaluering af SAFE projektets har vi planlagt et forsøgsdesign hvor patienter, der udskrives fra Psykiatrisk Center København, sammenlignes med patienter, der udskrives fra andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden i forhold til andelen af selvmordshandlinger i det første halve år efter udskrivelse. Sammenligningsgruppen udvælges ved hjælp af propensity score, og derigennem sikres, at kontrolgruppen er bedst sammenlignelig med hensyn til risiko for selvmordshandlinger.