Sara Soleim, Msc.Stud.Psych

Stilling: Specialestuderende

Uddannelse: Psykologi

E-mail: Sara_bs99@hotmail.com

Forskningsområde
Jeg interesserer mig for selvmordsrisiko og kønsidentitet.

Forskningsprojekt
I mit speciale undersøger jeg sammenhængen mellem kønsidentitet hos børn i 11-års alderen og risikoen for udvikling af selvmordstanker og selvmordsadfærd i 18-års alderen. Vi analyserer selvrapporteret data fra the Danish National Birth Cohort og danske registerdata.

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup