Michella Heinrichsen, Cand.Scient.San.Publ

Stilling: Datamanager, forskningsassistent

Uddannelse: Folkesundhedsvidenskab (cand. Scient. San. publ.)

E-mail: michella.heinrichsen@regionh.dk

Tlf.: +45 23 11 49 83

Forskningsområde
Jeg er særligt interesseret i digitale interventioner og epidemiologiske studier af kliniske og registerdata.

Forskningsprojekt
Jeg arbejder på effektevalueringen af en app-baseret kriseplan, MINPLAN.
I den kommende fremtid skal jeg analyser data over børn og unge, der har modtaget behandling i Klinik for Selvmordsforebyggelse, Region Hovedstaden.

Jeg er desuden data manager for forskningsdatabaser i bl.a. YAM- og TEENS-projekterne

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup