Laureen Marie Campbell-Hansen, Msc. Stud

Stilling:

Uddannelse: Cand.Scient.San.Publ.

E-mail: lauren.marie.campbell-hansen@regionh.dk

Forskningsområde
Epidemiologisk undersøgelse af selvmordsadfærd blandt unge baseret på data fra Bedre Sundhed i Generationer kohorten samt registerdata. Mit projekts fokus er at undersøge mobning og venskab som prædiktorer for selvmordsadfærd blandt unge i Danmark.

Forskningsområder: Selvmordsadfærd blandt unge i Bedre Sundhed i Generationer 

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup