Evelyn Guerrero

Stilling: Forskningsassistent

Uddannelse: Cand. Soc

Mobil / Cell ( +45) 20 44 96 55
E-mail: evelyn.mejia.guerrero@regionh.dk
Forskningsområde

Selvskade, eHealth, mHealth og selvmordsforebyggelse.

Zero Self-harm er et randomiseret studie i Danmark, der undersøger om Zero Self-harm app’en til personer over 18 år med selvskade, sammenlignet med kontrolgruppen, er forbundet med:
1) en reduktion i hyppigheden af selvskade episoder.
2) færre eskaleringer af selvskadende handlinger.
3) en reduktion forekomst af selvmordstanker og depressive symptomer

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup