Eva Reinhold Jauho, Cand. psych. Aut.

Stilling: Ph.d.-studerende

Uddannelse: Cand. Psych. Aut.

E-mail: eva.reinhold.jauho@regionh.dk

Telefon: +45 42 94 32 34

Forskningsområde

Børn og unge med selvmordsadfærd.

Forskningsprojekt

Med baggrund i klinisk praksis i Børne- og ungepsykiatrien, hvor jeg specifikt har arbejdet med børn og unge med selvmordstanker og adfærd, brænder jeg for at bidrage til forskning vedrørende forebyggelse blandt raske befolkningsgrupper. Mit fokus er særligt rettet mod skolebaserede interventioner, der sigter mod at reducere selvmordsadfærd og mistrivsel blandt unge. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg det skolebaserede program Youth Aware of Mental Health (YAM) i en dansk kontekst. Projektet er struktureret som et blindet cluster-randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor vi undersøger YAMs ladsiggørlighed i danske folkeskoler og undersøger dets effekt gennem eksplorative outcomes. Derudover lægger jeg stor vægt på implementeringsprocesser og deltager-involvering, da jeg er interesseret i at skabe bæredygtige interventioner, der kan nå bredere befolkningsgrupper.

Address:

Region Hovedstadens Psykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Forskningsenheden

Gentofte Hospitalsvej 3A, 1. sal 2900 Hellerup