Emma Kornelia Ørstavik, Msc.Stud.Psych

Stilling: Speicalestuderende

Uddannelse: Cand.Stud.Psyk

E-mail: emma.orstavik@gmail.com

Tlf.: +47 46 05 02 08

Forskningsområde
Kropstilfredshed blandt børn og udviklingen af selvmordstanker og -adfærd i teenageårene. 

Forskningsprojekt
Jeg undersøger sammenhængen mellem kropstilfredshed blandt børn i 11-års alderen og risikoen for selvmordstanker og selvmordsforsøg i 18-års alderen. Forskningsprojektet er baseret på selvrapporteret data fra ’Danish National Birth Cohort’ og danske registerdata. Projektet udgør også specialet på min kandidatuddannelse.

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup