Ada Due, Msc.Stud.Psych

Stilling: Speicalestuderende

Uddannelse: Cand.Stud.Psyk

E-mail: adasdue@gmail.com

Forskningsområde
Kendetegn ved mennesker der dør af selvmord uden tidligere kontakt til psykiatrien

Forskningsprojekt
I mit specialesamarbejde med DRISP undersøger jeg ved hjælp af registerdata markører for at identificere individer der dør af selvmord uden tidligere kontakt til psykiatrien. Markører inkluderer sociodemografiske og helse-relaterede variable, samt stressfulde livshændelser.

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Kildegaardsvej 28, Opg. 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup