Rasmus Thastum

Stilling: PhD student

Uddannelse: sociolog

Mobil / Cell (+45) 42 24 88 78
E-mail: rasmus.thastum@regionh.dk

Forskningso​​mråder:

Flere og flere mennesker skader sig selv med vilje for at lindre psykisk smerte. Specielt blandt unge er selvskade i dag et stort sundhedsproblem. Selvskade er forbundet med øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg, dårlig trivsel, lavt selvværd, psykisk sygdom samt alkohol og stofmisbrug. Selvskade er ikke en selvstændig diagnose, og mange med selvskade modtager ikke specialiseret behandling herfor. Der er derfor et stort potentiale i at udvikle og afprøve en let tilgængelig intervention over for denne målgruppe, som kan implementeres bredt, og forhindre eskalering af selvskaden og associerede mentale problemer. Det er formålet med mit ph.d.-projekt, hvor vi udvikler og afprøver Zero Self-Harm, som er en mobil applikation til personer med selvskade.

Publikationer

Thastum, R, Khodie, S: Vejen ind og ud af selvskade. Psyke & Logos 2016, nr. 2.

Thastum, R, Klinker, S.E, Boisen Andersen, D: Graviditet og moderskab hos mødre med en spiseforstyrrelse. Sygeplejersken 2016, nr. 1.

Adresse:
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
Forskningsheden, Psykiatrisk Center København
Gentofte Hospitalsvej 15, 4. sal
DK-2900 Hellerup