Netflixserien ’13 Reasons why’

En ny amerikansk undersøgelse har vist at selvmordsraten blandt amerikanske drenge i alderen 10-17 år steg med 29%s i måneden efter udgivelsen af Netflixserien ’13 Reasons why’ i 2017 i USA. Internationale forskning har tidligere vist at nyhedsrapportering og film kan virke inspirerende, særligt blandt sårbare unge. WHO har opstillet guidelines for medierapporteringer af selvmordshandlinger (https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/). DRISP er i øjeblikket ved at oversætte disse til dansk.

Britt Morthorst fra DRISP kommenterede de amerikanske fund overfor DR Nyheder.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/selvmordsrate-steg-med-289-procent-efter-netflix-serie-udkom

Forskningsårstuderende i DRISP modtager pris.


Hvert år uddeles Psykiatriprisen til en medicinstuderende, som har forsket inden for
et af de psykiatriske specialer. I år deltog Cecilie Aalling, som har været forskningsårsstuderende i DRISP, med sin artikel ‘Suicidal behaviour among persons with ADHD:  a nationwide register-based cohort study’. Cecilie sammenlignede personer
med en ADHD diagnose med den resterende befolkning i perioden 1995-2014, for at undersøge om selvmordsraten i denne gruppe var højere.

Desuden beregnede hun selvmordsraten for subgrupper relateret til forældres psykiske sygdom, kriminelle domme samt psykiatrisk komorbiditet. Cecilie modtog en 3. plads for denne artikel og er meget glad og stolt.

Icareprojektet søger deltagere

iCare projektet har netop lanceret en hjemmeside, hvor på hele projektet med tiden vil præsenteres. Indtil videre bruges hjemmesiden til rekruttering af deltagere og infomation.

Vi ønsker kontakt med forældre, der vil lade sig  videointerviewe og dele deres erfaringer med at tage sig af en selvmordstruet datter eller søn. Videointerviewene bliver opbevaret fortroligt og er udelukkende til forskningsbrug. Udvalgte uddrag fra videointerviewene bliver senere genindspillet med skuespillere og lagt på iCARE-hjemmesiden.

Vi vil også  gerne inddrage forældre til selvmordstruede børn og unge i udviklingen af iCARE-hjemmesiden. Vi har derfor brug for forældre, som vil deltage i et brugerpanel, som skal samarbejde med forskere omkring hjemmesidens design og indhold. Deltagelse vil bestå af otte møder fordelt over 1 ½ år og der gives et mindre honorar for deltagelsen pr. gang.

Læs mere her www.icareprojektet.dk

Up-coming events

CPH:DOX, der torsdag d. 21. marts klokken 18.30 i Dagmar har premiere på dokumentaren EVELYN, der er en dokumentar der handler om selvmord og at bearbejde sorg. Der vil efter filmen være en paneldebat hvor bl.a. Britt Morthorst deltager.

NORDENTOFTPRISEN 2018

Vi ønsker hermed at opfordre til indstillinger til Nordentoftprisen. I 2018 uddeles prisen til en forsker som har udviklet eller undersøgt aspekter af selvmordsforebyggelse med høj metodisk kvalitet samt publiceret arbejdet i et videnskabeligt tidsskrift.

Nordentoftprisen er blevet indstiftet af Foreningen til Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse (FUFS) for at markere Professor Merete Nordentoft’s store indsats for forebyggelse af selvmord herhjemme både forsknings- og forebyggelsesmæssigt. Prisens formål er at synliggøre det selvmordsforebyggendearbejde i et bredere offentligt forum.

Prisen består af en check på 10.000 kr. som overdrages ved den årlige netværksdag for de Selvmordsforebyggende Klinikker den 6. november, 2018. I forbindelse med overrækkelsen vil prismodtageren blive opfordret til at holde en præsentation på 20-30 min. 

Formålet med prisen

Formålet er at vise anerkendelse for en særlig, ’prisværdig’ indsats indenfor de seneste år på det selvmordsforebyggende område med vægt på forskning og udvikling. Dette inkluderer også indsatser indenfor praksisfeltet. I ulige år uddeles prisen til en praktiker og i lige år uddeles prisen til en forsker. I 2018 uddeles prisen således til en forsker.

Af forskere forventes det at, arbejdet/forskningsprojektet har haft til formål at udvikle eller undersøge aspekter af selvmordsforebyggelse i Danmark eller internationalt. Ligeledes forventes det at projektet er af høj metodisk kvalitet samt er publiceret i peer-reviewed tidsskrift.

Krav til skriftlig indstilling

  • Kort beskrivelse af projektet.
  • Argumentation, motivation for indstilling med særligt fokus på nyhedsværdi/innovation/omfanget af indsatsen/hvilken forskel gør indsatsen og for hvem.
  • Bilag (link, dokumentation).
  • Indstillingen bør max. fylde 1 side.

Indstillingsfristen er den 1. juni, 2018. Indstillingen bedes sendt til FUFS
c/o Forskningsenheden Psykiatrisk Center København
Bispebjerg Bakke 23
Bygning 13A, 3. sal
2400 København NV. 
Eller via e-mail til:Annette.Erlangsen@regionh.dk

Valg af prismodtagerEn komité nedsat af FUFS vurderer indkomne indstillinger og udpeger prismodtager.

Tidligere modtagere af Nordentoftprisen:

2013: Elene Fleischer
2014: Annette Erlangsen
2015: Lone Fogholm
2016: Erik Christiansen
2017: Jan-Henrik Winsløv

Hjernerystelser og hovedskader giver større risiko for selvmord

Jo mere alvorlig en hjernerystelse eller hovedskade er, desto større er risikoen for at dø af selvmord. Selv en mindre hjernerystelse øger risikoen.

Det viser forskning fra DRISP, der netop er offentliggjort i et af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter, Journal of the American Medical Association. Se mere på dr.dk, hos TV2 eller her i Politiken. Se nedenstående link.

Større medier
Washington Post
Reuters
ABC News
The Telegraph (britisk medie)

Mindre udenlandske medier
Remo News (australsk medie)
News Locker (britisk medie)
Day and Night News (amerikansk)
Media 1 Group (amerikansk)

Sundhedsfaglige nyhedssites og tidsskrifter
Psychiatrich News (amerikansk)
Eureka Alert (amerikansk)
MD Magazine (amerikansk)
Healio (amerikansk)
Modern Clinician (amerikansk)
Web MD (amerikansk)
Med Page Today (amerikansk)
Drugs.com (amerikansk)
Archy Worldys (amerikansk)
Cheap Knee Braces (amerikansk)
My Daily Beauty Tips (amerikansk)

DR tema om selvmord

DRISP har deltaget i dokumentarserien ’Jeg vil dø’, hvor Anders Lund Madsen ser nærmere på selvmord. I løbet af tre programmer møder seerne en række personer, der har haft selvmord tæt inde på kroppen, og serien sætter fokus på Livslinien, der sidder klar til at tale om det, vi ikke taler om. Se mere her

Satspuljemidler til SAFE projektet

DRISP ved Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 18 mio. kr. fra satspuljen i 2017 til gennemførelse af projektet SAFE. SAFE står for Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse. Formålet med SAFE projektet er at afprøve om en bedre og tættere opfølgning efter udskrivelse fra en psykiatrisk indlæggelse signifikant kan nedbringe risikoen for selvmordshandlinger i det første halve år efter udskrivelse, som er en periode forbundet med høj selvmordsrisiko.

I projektet ansættes 17 klinisk arbejdende projektmedarbejdere som ekstra kapacitet til at implementere SAFE projektet i den allerede eksisterende kliniske organisation (akut teams, distriktspsykiatrien, OP- og OPUS teams samt ved Kompetence Centeret for selvmordsforebyggelse). Denne ekstra kapacitet skal sikre at procedurerne omkring udskrivelse fra en psykiatrisk indlæggelse systematiseres og forbedres. Helt konkret skal procedurerne forbedres og systematiseres ved at følgende implementeres:

  1. Etablere rutiner for personlig kontakt med den opfølgende ambulante enhed inden patienten udskrives.
  2. Sikre ambulant kontakt primært ved hjemmebesøg, alternativt ved fremmøde i ambulatorium inden for den første uge efter udskrivelse.
  3. Invitere patientens pårørende med til udskrivelsessamtale og/eller hjemmebesøg

SAFE projektets indsats implementeres og testes på Psykiatrisk Center København i perioden 2018 – 2020. I en videnskabelig evaluering af SAFE projektets har vi planlagt et forsøgsdesign hvor patienter, der udskrives fra Psykiatrisk Center København, sammenlignes med patienter, der udskrives fra andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden i forhold til andelen af selvmordshandlinger i det første halve år efter udskrivelse. Sammenligningsgruppen udvælges ved hjælp af propensity score, og derigennem sikres, at kontrolgruppen er bedst sammenlignelig med hensyn til risiko for selvmordshandlinger.